قیمت پوکه سال 1403

فروش پوکه در سال 1403 احتمالا با افزایش 30 درصدی در نرخ انواع پوکه معدنی بادامی و نخودی و عدسی همراه خواهد بود به عموان مثال پوکه بادامی که در حال حاضر 210 هزار تومان میباشد به قیمت حدود 300 هزار تومانی برسد متاسفانه در کشور ما ثبات در نرخ انواع محصولات و تولیدات  وجود ندارد واین شرایط در همه جای کشور وجود دارد که این بی ثباتی باعث ضرر وزیان در بلند مدت میگردد

قیمت پوکه 1403

پوکه معدنی قیمت

پیشنهاد ما این است که دوستان انبوه سازبرای جلوگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت پوکه اقدام به پیش خرید تا قبل از 20 اسفند سال 1402 نمایند و پوکه را در سال 1403 به نرخ سال 1402 تهیه نمایند

‫0/5 (بررسی 0)