قصد داریم تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست را بررسی نماییم. کاربرد های پوکه معدنی فراوان است برای همین امروزه از آن در صنایع مختلف استفاده های زیادی می شود، استخراج بیش از حد پوکه باعث می شود که آسیب هایی به محیط زیست وارد شود یکی از مهم ترین آسیب ها از بین رفتن کوه های آتشفشان است، زمانی که به طور متداول از آتشفشان ها استخراج شود آنها از بین می روند، آتشفشان ها قابل احیا نیستند، زمانی که آتشفشان ها از بین بروند دیگر نمی توانیم پوکه معدنی برداشت کنیم همین سبب می شود تا ماده اولیه برای ساخت بسیاری از محصولات از بین برود.

 

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

از بین رفتن آتشفشان ها بر اثر استخراج بی رویه

 

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

استخراج بیش از حد از کوه های آتشفشان باعث از بین رفتن کوه می شود، زیرا هر بار برداشت باعث می شود که خاک و سنگ کوه از بین برود و در آخر کار آتشفشانی نمی ماند. زمانی که کوه آتشفشان از بین برود معدنی برای ستخراج نمی ماند برای همین افرادی که در آن محل کار می کنند نیز بیکار می شوند، به جز اینها بودن آتشفشان در یک منطقه بر آب و هوا یا نوع خاک آن منطقه تاثیر می گذارد و زمانی که آتشفشان از بین برود آسیب زیادی به طبیعت اطرافش می رساند.

کاهش گاز های سمی

یکی از ویژگی آتشفشان ها که به ضرر محیط زیست می باشد گاز های سمی است که تولید می کند این گاز ها باعث آلودگی هوا می شوند، یکی از کاربرد های پوکه در ساخت سیمان است که همین کار سبب می شود تا هوا آلوده شود، به جز گاز هایی که باعث می شوند هوا آلوده بشود گاز های دیگری نیز تولید می شود، اصلی ترین گاز هایی که از آتشفشان خارج می شوند گاز دی اکسید کربن و گوگرد دی اکسید است زمانی که این گاز ها از دهانه آتشفشان خارج می شوند به سرعت به جو زمین راه پیدا می کنند و وارد آن می شوند، زمانی که گاز کربن دی اکسید از دهانه آتشفشان خارج می شود با هوای موجود ترکیب شده و کم کم رقیق می شود گاز کربن دی اکسید بی رنگ و بی بو است اما غلظت بیش از 3% برای جاندارن زنده خطرناک است، گاز گوگرد دی اکسید یا گاز سولفور دی اکسید نیز جز گاز های مهمی است که از دهانه آتشفشان خارج می شود گاز سولفور دی اکسید بی رنگ است اما بوی خیلی غلیظی دارد و روی پوست و چشم و دستگاه تنفسی انسان تاثیر مخرب می گذارد، تولید گاز نیتروژن توسط آتشفشان ها، زمانی که آتشفشان ها فوران می کنند گاز نیتروژن از دهانه آنها خارج می شود گاز نیتروژن در موادی که از آتشفشان خارج می شوند نیز موجود است، امروزه این گاز جایگزینی برای باد های معمولی لاستیک خودرو ها است.

فرسایش خاک

 

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

 

فرسایش خاک یعنی اینکه لایه بالایی خاک بر اثر عوامل محیطی کم کم از بین برود.به عبارت دیگر فرسایش یعنی فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک، زمانی که لایه سطحی زمین از بین میرود به کمک باد یا آب از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود، یکی از دلایلی که سبب از بین رفتن یا همان فرسایش خاک می شود استفاده از کود های شیمیایی برای زمین های کشاورزی است، استفاده از کود های شیمیایی خاک را از بین می برد برای همین زمانی که کشاورز بخواهد دوباره محصول جدیدی بکارد با مشکل رو به رو می شود، البته استفاده از پوکه معدنی سبب جلوگیری از فرسایش خاک می شود به جز جلوگیری از فرسایش، مواد معدنی درون پوکه از طریق خاک وارد محصولات کشاورزی می شود و به رشد بهتر گیاه کمک می کند.

افزایش آتش سوزی ها

 

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

تاثیر پوکه معدنی بر محیط زیست

 

زمانی که آتشفشان ها فوران می کنند از دهانه آنها مواد مذاب جاری می شود زمانی که مواد مذاب با درختان برخورد می کنند موجب آتش سوزی می شوند ،به این مواد که در زمان فوران آتشفشان ها از آن خارج می شود ماگما می گویند. ماگما به اطراف آتشفشان پرتاب می شود که باز هم باعث آتش سوزی است.

با اینکه مواد موجود درون آتشفشان ها باعث آتش سوزی است اما همین مواد گاهی از آتش سوزی جلوگیری می کنند، پوکه معدنی در درجه حرارت بالایی تشکیل می شود و همین ویژگی سبب شده تا خاصیت ضد حریق داشته باشد زمانی که آتش سوزی اتفاق می افتد پوکه معدنی آن را ادامه نمی دهد بلکه از آن جلوگیری نیز می کند.

 

 

‫0/5 (بررسی 0)